Bạn có mắc căn bệnh ‘sợ hạnh phúc’?

Đó là cảm giác khi một điều tốt đẹp xảy ra, họ bắt đầu lo sợ nó sẽ biến mất. Khoa học gọi đó là chứng Cherophobia – sợ hạnh phúc. Những người có cảm giác sợ cảm giác vui vẻ, hạnh phúc là nạn nhân của Cherophobia. Chữ này bắt nguồn từ từ Hy […]

Đọc tiếp