Bài viết tương tự

2 Ý kiến

  1. […] Sai phạm khiến ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh phải hầu tòa […]

  2. […] Sai phạm khiến ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh phải hầu tòa […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *