Nguyệt thực trùng trăng xanh đầu tiên sau 152 năm

Đời Sống

Người dân nhiều nơi trên thế giới sẽ có cơ hội quan sát nguyệt thực toàn phần trùng với trăng xanh đầu tiên sau hơn một thế kỷ vào ngày 31/1.

Facebook Comments

1 thought on “Nguyệt thực trùng trăng xanh đầu tiên sau 152 năm

Comments are closed.